Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice
v
v

Změny v rozvrhu Monday 17. 1.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1.A JOHO
1.D JOHO
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
Krausová Ivana - - - HAVZ TAHL VLCE .. -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Hájková Miluše
7 odpadá ZPV 1.D (STR) již odučená hodina
Havlíček Zdeněk
3 supl. (KRAI NEMO) SPS 3.B (STR) N-20 přespočetná hod.
Tahovská Ladislava
4 spojeno (KRAI NEMO) EKO 3.B (STR) N-11
Vlčková Eva
5 supl. (KRAI NEMO) DĚJ 1.A N-30 přespočetná hod.
7 odpadá DĚJ 1.A
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 DĚJ N-30 supluje VLCE (KRAI)
6 ZDP odpadá (KRAI)
7. les. již odučená hodina
1.D
skup STR: 7. les. již odučená hodina
3.B
3 SPS STR N-20 supluje HAVZ (KRAI)
4 EKO STR N-11 spojí TAHL (KRAI)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou