Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice
v
v

Změny v rozvrhu Saturday 22. 6.

Nepřítomné třídy - nejsou
Nepřítomní učitelé - nejsou
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů - nejsou
Změny v rozvrzích tříd - nejsou
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou