Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hořovice
v
v

Změny v rozvrhu Tuesday 27. 2.

Nepřítomné třídy 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
2.C JOHO
Nepřítomní učitelé 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Barták Jan .. KRAI .. .. .. ..
Čepeláková Eva MEJA MEJA
Frýbertová Patricie - - - STFJ .. .. ..
Gardoň Luboš MOUE MOUE .. ..
Hájková Miluše - KLAM STFJ - - - ..
Hráchová Jana - -
Jelínková Zdeňka - BARL BARL .. .. -
Vlčková Eva - - - - - - -
Místnosti mimo provoz - nejsou
Změny v rozvrzích učitelů
Bartáková Lenka
2 supl. (JELZ Absc) OBN 3.Z TLU2 dozor
3 supl. (JELZ Absc) OBN 3.Z TLU2 dozor
Daňková Andrea
5 přesun << NEJ 1.A (S2) N-11 z 7. hod
7 přesun >> NEJ 1.A (S2) na 5. hod
Karásek Miroslav
3 přesun << ČEJ 2.A N-29 z 5. hod
4 přesun << LIE 2.A N-29 z 6. hod
5 přesun >> ČEJ 2.A na 3. hod
6 přesun >> LIE 2.A na 4. hod
Klán Martin
0 odpadá ANJ 2.C (OTŽP) již odučená hodina
2 supl. (HAJM NAVO) ANJ 2.C (OCH) V-26 za odpadlou
Krausová Ivana
2 supl. (BARJ NEMO) EKO 3.A N-30 přespočetná hod.
Mertová Jana
5 supl. (ČEPE LEKK) CHB 2.C (OCH) VCHU za odpadlou
6 supl. (ČEPE LEKK) CHB 2.C (OCH) VCHU za odpadlou
Moutelíková Eva
3 supl. (GARL LEKK) ZCHP 3.C (VET) VPIT za odpadlou
4 supl. (GARL LEKK) ZCHP 3.C (VET) VPIT za odpadlou
5 přesun << AFY 1.C (VET) VPIT z 7. hod
7 přesun >> AFY 1.C (VET) na 5. hod
Pospíšil Jaroslav
5 přesun << MAT 2.A N-29 z 7. hod
7 přesun >> MAT 2.A na 5. hod
Šteffková Jaromíra
3 supl. (HAJM NAVO) ODY 3.C (OCH) V-16 za odpadlou
4 supl. (FRYP LEKK) ABI 2.C V-26 za odpadlou
Tahovská Ladislava
5 přesun << NEJ 1.A (S1) N-15 z 7. hod
7 přesun >> NEJ 1.A (S1) na 5. hod
Změny v rozvrzích tříd
1.A
5 NEJ S2 N-11 přesun << DAŇA z 7. hod
5 NEJ S1 N-15 přesun << TAHL z 7. hod
5 OPS odpadá (BARJ)
6 OPS odpadá (BARJ)
7 NEJ S2 přesun >> na 27.2. 5. hod
7 NEJ S1 přesun >> na 27.2. 5. hod
1.C
5 AFY VET VPIT přesun << MOUE z 7. hod
5 DĚJ odpadá (FRYP)
7 GEOG OTŽP odpadá (HAJM)
7 AFY VET přesun >> na 27.2. 5. hod
2.A
3 ČEJ N-29 přesun << KARM z 5. hod
3 TVA odpadá (BARJ)
4 LIE N-29 přesun << KARM z 6. hod
4 TVA odpadá (BARJ)
5 MAT N-29 přesun << POSJ z 7. hod
5 ČEJ přesun >> na 27.2. 3. hod
6 LIE přesun >> na 27.2. 4. hod
7 MAT přesun >> na 27.2. 5. hod
2.C
2 ANJ OCH V-26 supluje KLAM (HAJM)
4 ABI V-26 supluje STFJ (FRYP)
5 CHB OCH VCHU supluje MEJA (ČEPE)
5 MIP VET odpadá (GARL)
6 CHB OCH VCHU supluje MEJA (ČEPE)
6 MIP VET odpadá (GARL)
skup OTŽP: 0. les. již odučená hodina
3.A
1 SSK odpadá (BARJ)
2 EKO N-30 supluje KRAI (BARJ)
3.C
3 ODY OCH V-16 supluje STFJ (HAJM)
3 ZCHP VET VPIT supluje MOUE (GARL)
4 ZCHP VET VPIT supluje MOUE (GARL)
7 NAS odpadá (FRYP)
3.Z
2 OBN TLU2 supluje BARL (JELZ)
3 OBN TLU2 supluje BARL (JELZ)
4 TECH odpadá (JELZ)
5 TECH odpadá (JELZ)
4.C
6 NAS odpadá (FRYP)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou